Foto: Stichting Vrienden van Victorie

Het Victoriepark

Het Victoriepark speelt een historische en belangrijke rol in de binnenstad van Alkmaar. ‘Hart van Alkmaar’ vindt dat het park voor en van iedereen moet zijn.

Bij de verbreding van de huidige Friese Brug in 2008 is een deel van het park opgeofferd. ‘Hart van Alkmaar’ heeft geprobeerd de gemeente te houden aan de toezegging aan bewoners om dit bij de latere opknapbeurt van het park te compenseren.

‘Hart van Alkmaar’ maakt zich er sterk voor dat het park aantrekkelijk, toegankelijk en veilig is èn blijft voor bewoners, wandelaren, spelende kinderen en toeristen. De unieke ligging en de verwijzingen in het park naar de Alkmaarse historie nodigen daartoe ook uit. ‘Hart van Alkmaar’ heeft ook zelf met Karavaan, theater op locatie, kleinschalige evenementen georganiseerd om het Victoriepark dichter bij haar leden te brengen.

Victorientje, het vrijheidsbeeld van Alkmaar, neemt een prominente plaats in in het park. Dat geldt ook voor het IJkgebouw. Het voormalige IJkgebouw verkeerde lange tijd in verwaarloosde staat nadat het door Stichting KOOK was verlaten. Jarenlange inzet van onder andere Vrienden van Victorie heeft geleid tot het nieuwe restaurant IJkgebouw.

‘Hart van Alkmaar’ heeft ook zelf met Karavaan, theater op locatie, kleinschalige evenementen georganiseerd om het Victoriepark dichter bij haar leden te brengen.