Foto: A. Bakker

Verkeer & Milieu

Wie over verkeer in de Alkmaarse binnenstad praat, praat over Bierkade / Wageweg. Die mogen sinds 2008 alleen in zuid-noord richting worden gebruikt. Eenrichtingverkeer is dat gaan heten. Dat is niet helemaal waar: fietsverkeer mag wèl in twee richtingen rijden. Ook bewoners / bedrijven van de binnenstad kunnen dat doen, mits zij maar een ontheffing hebben. Met dat aangepaste eenrichtingverkeer is een halt toegeroepen aan verkeer dat Bierkade / Wageweg gebruikte om snel dwars door de stad te rijden. Zo werden milieuknelpunten opgelost, kregen voetgangers en fietsers weer ruimte, werd de verkeersveiligheid verhoogd en de beeldkwaliteit verbeterd. In 2010 werden die maatregelen positief geëvalueerd.

Burgemeester en Wethouders van Alkmaar heeft in augustus 2016 besloten dat die maatregel moet worden teruggedraaid. Iedereen moest weer over Bierkade / Wageweg kunnen rijden. Alleen voor vrachtverkeer werd een uitzondering gemaakt. De weg zou een inrichting met de kenmerken van een fietsstraat krijgen. Het College moest haar besluit nog wel voorleggen aan de gemeenteraad, maar zover is het uiteindelijk niet gekomen: B&W werd gedwongen haar eigen plan van tafel te halen. Verschillende organisatie hadden aangetoond dat de plannen niet uitvoerbaar waren. ‘Hart van Alkmaar’ heeft daarbij dankzij een rechtlijnig standpunt en heldere communicatie een prominente rol gespeeld. Zij maakte duidelijk dat er indertijd niet voor niets uitgebreide en dure maatregelen zijn genomen omdat de verkeersdrukte op Bierkade / Wageweg en omgeving moest worden verminderd. En die voorwaarde geldt nog steeds.